Projecten

11 januari 2016 


Woonrijp maken van nieuwbouwwijk CPO Rozenakker te Nispen.Ahlmann met levelbord

Dit project omvat het leveren en aanbrengen van elementenverharding, het leveren en aanbrengen van openbare verlichting en bijkomende werkzaamheden zoals het verplaatsen van de verkeersdrempel en borden die het begin van de bebouwde kom aanduiden. Het project kenmerkt zich door een goede communicatie tussen de aannemer en de toekomstige bewoners. Bijzonder is dat bewonersinitiatief CPO (‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’) als vereniging alle stappen binnen dit project doorlopen heeft om tot het huidige ontwerp en besluit te komen.

Mobiele kraan met pak stenenKnikmops met bestartingsklem

 

 

 

 

 

1 januari 2016


Aanleggen van kunstwerk ‘D’n oop van Nipse’ te Nispen

In samenwerking met bewonersplatform ‘de Heerlijckheid Nispen’ is een kunstwerk aangelegd naast de Antwerpseweg, de provinciale weg die de A58 bij Roosendaal verbind met België. Dit kunstwerk is bedoeld als uitkijkpunt over Nispen, en wordt daarnaast gebruikt als mountainbikeparcours. Door vrijwilligers is rond het kunstwerk een prachtig mountainbikepad aangelegd. Daarnaast is door de vrijwilligers van de Heerlijckheid afrastering geplaatst tussen dit stukje recreatief goed en de provinciale weg. Het resultaat mag er wezen: een prachtige locatie geschikt voor bijvoorbeeld wandelaars en mountainbikers. Hieronder vind u enkele foto’s van de realisatie:

d'n Oop Nispen D'n oop van Nipse 2