Aanleg rotonde kruising Schoolstraat, Wouwseweg / Steenbergseweg


OVER HET PROJECT      Aanleggen rotonde kruising Schoolstraat, Wouwseweg / Steenbergseweg

OPDRACHTGEVER        Gemeente Bergen op Zoom (in samenwerking met Roos groep)

WERK                              Alle grondwerkzaamheden, riolering plaatsen, asfalt, bestrating, verlichting en signalering

LOCATIE                         Bergen op Zoom 


Aanleg rotonde kruising Schoolstraat, Wouwseweg / Steenbergseweg

In samenwerking met de Roos Groep heeft Siemons een voorrangsrotonde aangelegd op de kruising Schoolstraat, Wouwseweg / Steenbergseweg in Halsteren in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom. Op 11 juni 2018 is dit project van start gegaan en op 12 september 2018 is de rotonde opengesteld voor het verkeer. Dankzij deze nieuwe voorrangsrotonde vindt er nu een vlottere en tegelijkertijd veiligere verkeersafwikkeling plaats.

Samenwerking met Roos Groep

De Roos Groep fungeerde op dit project als hoofdaannemer en Siemons Grondwerken BV als onderaannemer. Siemons heeft hier alle werkzaamheden omtrent grondwerk, asfalt, riolering en bestrating mogen verzorgen.

Meedenken met de inwoners van Halsteren

Voor de inwoners van Halsteren en de Bergse politiek was de aanleg van de rotonde een langgekoesterde wens, omdat de kruising Schoolstraat / Wouwseweg / Steenbergseweg onoverzichtelijk was voor het verkeer. Het is met deze reden dat dorpsraad Halsteren laat weten erg blij te zijn met de nieuwe rotonde:

           “De situatie was onoverzichtelijk. Dat gold met name voor fietsers die uit de richting Steenbergen kwamen en rekening moesten houden met het verkeer van rechts uit de Schoolstraat. Ook vinden we het een pluspunt dat de stoplichten weg zijn.    Die veroorzaakten geregeld opstoppingen.”

Werkzaamheden

Om dit project tot een goed einde te brengen, zijn er verschillende werkzaamheden en expertises gebundeld. Tijdens de werkzaamheden zijn onder meer de stoplichten weggehaald. Hetzelfde gebeurde met het asfalt en de klinkervakken. Na het sloopwerk werden eerst de nutsvoorzieningen op orde gebracht en daarna is beton gestort op de rotonde. Op het nieuwe verkeersplein hebben fietsers voorrang op het gemotoriseerde verkeer. Samen met de Roos Groep hebben we de volgende werkzaamheden verricht, te noemen: alle grondwerkzaamheden, het plaatsen van riolering, asfalt, voegovergangen, bestrating, verlichting en signalering. Om het project zo snel mogelijk af te ronden en de overlast voor bewoners en het verkeer zoveel mogelijk te beperken, werkte ons personeel in de bouwvakvakantie door.

Tot slot

Siemons wenst de inwoners van Halsteren, Gemeente Bergen op Zoom en natuurlijk alle andere weggebruikers alvast een betere, snellere en vooral veiligere verkeersafwikkeling middels deze rotonde!

Meer informatie

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/verkeer-kan-over-nieuwe-rotonde-halsteren~a43b1f53/

Hieronder vind u enkele foto’s van de realisatie: