Werkzaamheden Appelaarseweg te Fijnaart


OVER HET PROJECT      Diverse werkzaamheden Appelaarseweg te Fijnaart

OPDRACHTGEVER        Brabant Water NV (in samenwerking met Rasenberg Kabels en Leidingen )

WERK                             Aanleggen van een persleiding, elementenverhardingen, opbreek- en grondwerk

LOCATIE                         Fijnaart 


Werkzaamheden Appelaarseweg te Fijnaart

In samenwerking met Rasenberg Kabels en Leidingen heeft Siemons diverse werkzaamheden aan de Appelaarseweg te Fijnaart uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit: het aanbrengen en aanleggen van persleiding, elementenverhardingen en kantopsluitingen. Ook hebben we de opbreek- en grondwerkzaamheden uitgevoerd.

Samenwerking met Rasenberg Kabels en Leidingen

Rasenberg Kabels en Leidingen fungeerde op dit project als hoofdaannemer en Siemons Grondwerken BV als onderaannemer. Na de nodige opbreek- en grondwerkzaamheden, werd een persleiding aangelegd. Het geheel is afgewerkt door het aanbrengen van diverse elementenverhardingen en kantopsluitingen.

Hieronder vind u enkele foto’s van de realisatie: