Woonrijp maken nieuwbouwwijk CPO Rozenakker Nispen


Woonrijp maken nieuwbouwwijk CPO Rozenakker Nispen

 

OVER HET PROJECT      Woonrijp maken van nieuwbouwwijk CPO Rozenakker te Nispen

OPDRACHTGEVER        Gemeente Roosendaal

WERK                              Leveren en aanbrengen van bestrating, kolken, verlichting en parkeerplaatsen.

LOCATIE                         Nispen


Woonrijp maken van nieuwbouwwijk CPO Rozenakker te Nispen

Dit project omvatte diverse elementen. Deze bestonden onder andere uit grondwerk, het leveren en aanleggen van bestrating, kolken, parkeerplaatsen en openbare verlichting en bijkomende werkzaamheden zoals het verplaatsen van de verkeersdrempel en borden die het begin van de bebouwde kom aanduiden. Al deze werkzaamheden waren nodig om de nieuwbouwwijk CPO Rozenakker ten zuiden van de kern van Nispen woonrijp te maken.

Voor Nispenaren door Nispenaren…

Het kenmerkende aan dit nieuw- en zelfbouwproject is dat Nispenaren zelf hun eigen buurt ontwikkelden met 15 woningen en een huisartsenpraktijk. Het idee voor het nieuwbouwproject ontstond bij de dorpsraad van Nispen en een aantal starters uit het dorp welke zich verenigden in Startersvereniging CPO Rozenakker. Het bijzondere is dat bewonersinitiatief CPO Rozenakker als vereniging alle stappen binnen dit project doorlopen heeft om tot het huidige ontwerp en besluit te komen.

Het idee is dus bedacht voor Nispenaren door Nispenaren.
Het project kenmerkt zich daarom door een goede communicatie tussen de aannemer en de toekomstige bewoners.

Hieronder vind u enkele foto’s van de realisatie: