GRONDZUIGEN

Schadeloos graven is mogelijk met de grondzuigwagen.

Siemons is in het bezit van een 8×8 grondzuigauto met dubbele turbine. De grondzuigwagen is ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen tussen kabels en leidingen, waar het grovere materieel lastig bij kan.

De zuig/graafmachine kan efficiënt worden ingezet, daar waar het gebruik van hydraulische graaftechnieken een te groot risico op beschadigingen met zich meebrengt. Ook wanneer de omgevingsomstandigheden deze graaftechnieken niet toelaten, komt deze zuigauto goed van pas. En met ons vakkundig personeel wordt er goed en veilig gewerkt.

ONZE GRONDZUIGWAGEN

Mercedes 4144 met 8x8 Aandrijving

De grondzuigwagen kan ingeschakeld worden voor: 

  • Grondwerk in nabijheid van kabels en leidingen
  • Aanleg en onderhoud van kabel- en leidingnetwerken
  • Onderhoud en reparatie aan het spoor
  • Opruimen van milieuvervuilling
  • Verwijderen van grond rond wortels van bomen en planten
  • Vele andere toepassingen!

ONZE GRONDZUIGWAGEN IN ACTIE

Weten hoe grondzuigen in z’n werk gaat?

Zie in het onderstaande filmpje onze grondzuigwagen in actie: