CO2-prestatieladder

Siemons streeft naar duurzamer ondernemen. Dit doen we onder andere met behulp van de CO2-prestatieladder. Middels de CO2-prestatieladder zijn wij in staat om onze CO2-uitstoot op een gestructureerde manier te verminderen en daarmee bij te dragen aan een duurzame wereld. Siemons heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

CO2-PRESTATIELADDER TREDE 3

Door middel van onze CO₂-bewuste bedrijfsvoering en certificatie op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, streven wij om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de noodzaak tot CO2-reductie bij medewerkers, ketenpartners en overige belanghebbenden te realiseren.

In ons energiemanagementplan worden doelstellingen genoemd die ons emissiereductiebeleid verder uitwerken. Door periodieke beoordeling zal de directie vaststellen of reductiedoelstellingen zijn gerealiseerd. Door het inzetten van de plan-do-check-act methodiek zal worden gestreefd naar het continu verbeteren van ons energiemanagementsysteem.

Om onze doelstellingen te realiseren, is Siemons continue op zoek naar manieren om haar CO2-uitstoot te beperken. Initiatieven van zowel medewerkers als management worden onderzocht en waar mogelijk toegepast. Door de directie zullen toereikende middelen beschikbaar worden gesteld om de doelstellingen te bereiken en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de aan ons bedrijf gerelateerde initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Alle relevante CO2-reductie documentatie wordt op deze pagina van onze website geplaatst (www.siemonsgrondwerken.nl/co2-prestatieladder/). Hiermee willen we bewustwording op het gebied van CO2-uitstoot en CO2-reductie creëren en verhogen bij onze medewerkers en alle belanghebbenden en hen tegelijkertijd kunnen informeren en stimuleren om CO2-uitstoot verder te reduceren.

SAMEN NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

We informeren onze medewerkers, partners en andere belanghebbenden graag over onze actuele CO2-footprint en ons beleid om de CO2-uitstoot te reduceren, maar willen hen tegelijkertijd ook stimuleren om zelf actief mee te denken en mee te doen. Wil je hier graag met ons over in gesprek om jouw ideeën, mogelijkheden of suggesties te bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via raymond@jacksiemons.nl of bel ons op 0165 – 365685.

STICHTING KLIMAATVRIENDELIJK AANBESTEDEN & ONDERNEMEN (SKAO)

Meer algemene informatie en documentatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen: www.skao.nl.

DOWNLOADS