CO2-prestatieladder

Siemons hecht waarde aan het klimaat en daarom proberen we onze emissie te reduceren.
Dit doen we door de emissie van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en – waar mogelijk – te beperken.


 

CO2-prestatieladder niveau 3

Wij steven naar een CO₂-bewuste bedrijfsvoering op niveau 3 van de CO2-prestatieladder, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de noodzaak tot CO2-reductie bij medewerkers, ketenpartners en overige belanghebbenden te realiseren.

In ons energiemanagementplan worden doelstellingen genoemd die ons emissiereductiebeleid verder uitwerken. Door periodieke beoordeling zal de directie vaststellen of reductiedoelstellingen zijn gerealiseerd. Door het inzetten van de plan-do-check-act methodiek zal worden gestreefd naar het continu verbeteren van ons energiemanagementsysteem.

Om onze doelstellingen te realiseren, is Siemons continue op zoek naar manieren om haar CO2-uitstoot te beperken. Initiatieven van zowel medewerkers als management worden onderzocht en waar mogelijk toegepast. Door de directie zullen toereikende middelen beschikbaar worden gesteld om de doelstellingen te bereiken en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de aan ons bedrijf gerelateerde initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Alle relevante CO2-reductie documentatie wordt op deze pagina van onze website geplaatst (www.siemonsgrondwerken). Hiermee willen we  bewustwording op het gebied van CO2-uitstoot en CO2-reductie creëren en verhogen bij onze medewerkers en alle belanghebbenden en hen tegelijkertijd kunnen informeren en stimuleren om CO2-uitstoot verder te reduceren.


Samen naar een duurzame toekomst

We willen onze medewerkers, partners en andere belanghebbenden graag informeren over onze actuele CO2-footprint en ons beleid om de CO2-uitstoot te reduceren, maar hen tegelijkertijd ook stimuleren om zelf actief mee te denken en mee te doen. Wil je hier graag met ons over in gesprek om jouw ideeën, mogelijkheden of suggesties te bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via michelle@jacksiemons.nl of bel ons op 0165 – 365685.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Meer algemene informatie en documentatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen: www.skao.nl.

 CO2-prestatieladder documentatie 2019

CO2 Beleidsverklaring 2019 (PDF)

Energie managementplan 2019 (PDF)

Emissie Inventarisrapport 2019 (PDF)

Communicatieplan 2019 (PDF)

Sectorinitiatief 2019 (PDF)

Footprint 2018 (PDF)

Footprint 2017 (PDF)

Nieuwsbrief 2019 – 1 (PDF)