Project: Diverse werkzaamheden Appelaarseweg te Fijnaart

Opdrachtgever: Brabant Water NV
(In samenwerking met Rasenberg Kabels en Leidingen)

Locatie: Appelaarsweg te Fijnaart

Uitvoering: Medio 2018 – begin 2019

In samenwerking met Rasenberg Kabels en Leidingen heeft Siemons diverse werkzaamheden aan de Appelaarseweg te Fijnaart uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit: het aanbrengen en aanleggen van persleiding, elementenverhardingen en kantopsluitingen. Ook hebben we de opbreek- en grondwerkzaamheden uitgevoerd.

Aanleggen van persleiding, elementenverhardingen, opbreek- en grondwerkzaamheden
0165-365685
info@jacksiemons.nl

Rasenberg Kabels en Leidingen fungeerde op dit project als hoofdaannemer en Siemons Grondwerken BV als onderaannemer. Na de nodige opbreek- en grondwerkzaamheden, werd een persleiding aangelegd. Het geheel is afgewerkt door het aanbrengen van diverse elementenverhardingen en kantopsluitingen.

Bij vragen over dit project of andere werkzaamheden kunt u contact opnemen met ons via 0165-365685 of info@jacksiemons.nl

Ga naar home